DHBK

Hội thảo tập huấn tự đánh giá AUN-QA Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN

03/06/2020 23:21

Sáng ngày 28.5.2020,  Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN đã tổ chức buổi Hội thảo tập huấn tự đánh giá AUN-QA Trường tại phòng Hội thảo S02.01, tòa nhà Smart Building.

 

Tham dự buổi  Hội thảo gồm: TS. Phan Minh Đức, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS Phạm Văn Tuấn, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Đại diện Lãnh đạo các Khoa, đại diện Lãnh đạo các đơn vị và chuyên viên phụ trách công tác đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, buổi Hội thảo còn có sự tham gia online của Tiến sĩ Charlie Cuong Nguyen (Trường Đại học Catholic, Hoa Kỳ).

Được biết, buổi Hội thảo nhằm hướng dẫn cho thành viên tham dự cách viết 25 tiêu chuẩn của AUN-IQA một cách hệ thống. Cụ thể là biết cách sử dụng câu hỏi chẩn đoán để hiểu đầy đủ ý nghĩa của từng tiêu chuẩn/ tiêu chí và thiết lập các bảng đánh giá để xác định mức độ đạt được của các tiêu chuẩn/ tiêu chí đó. Ngoài ra, Tiến sỹ Charlie Cường Nguyễn còn tư vấn giải pháp cho các mối quan tâm hiện tại và các vấn đề của Nhà trường đang gặp phải trong quá trình làm báo cáo tự đánh giá Trường theo AUN-IQA.

Hội thảo đã ghi nhận những ý kiến, đóng góp của các thành viên tham dự về việc chuẩn bị cho kiểm định Trường sắp tới.

Một số hình ảnh khác:

Tin, bài: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN.