DHBK

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng: Đoàn kết - Sáng tạo - Quản trị tiên tiến

24/05/2020 08:24

Sáng ngày 23/05/2020, Đảng bộ Trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ- Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng.


Đại biểu tham dự Đại hội và chụp hình lưu niệm

Đại hội cũng vinh dự có sự hiện diện của các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Chánh văn phòng Đảng uỷ, Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn TN, Hội Cựu chiến binh Đại học Đà Nẵng cùng các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở của các Cơ sở giáo dục thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng.


Quang cảnh Đại hội

Về phía Đảng bộ trường Đại học Bách khoa có sự tham dự của các đồng chí trong BCH Đảng bộ trường cùng với hơn 190 đồng chí là đảng viên ưu tú của Nhà trường.


Văn nghệ chào mừng Đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, PGS.TS Đoàn Quang Vinh - Bí thư Đảng uỷ Nhà trường cho biết: “Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong những ngày tháng Năm lịch sử, thời điểm có ý nghĩa quan trọng, cả nước đang thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đảng bộ các cấp tiến đến Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời Trường Đại học Bách khoa – ĐHĐN hướng đến kỷ niệm 45 năm xây dựng và phát triển.


Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội

Nhìn lại nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ Đảng uỷ Đại học Đà Nẵng, sự giúp đỡ của các Văn phòng, Các ban chức năng và các Cơ sở Giáo dục thành viên, Đảng bộ Trường Đại học Bách khoa tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, khắc phục khó khăn, đạt được một số thành quả quan trọng. Đảng uỷ đã tập trung quán triệt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, huy động sức mạnh của các tổ chức Đoàn thể, toàn thể cán bộ, viên chức và sinh viên tạo sự đồng thuận trong toàn đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Nhà trường đã từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức và sinh viên, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH, hướng đến mục tiêu đại học định hướng nghiên cứu. Tuy nhiên, chúng ta thẳng thắn thừa nhận rằng, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục trong thời gian tới, nâng tầm vị thế của Nhà trường để đáp ứng yêu ngày cầu của sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và hội nhập quốc tế.


Đồng chí Đoàn Quang Vinh – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, không sợ khó khăn thử thách, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển đi lên của một Trường trọng điểm khu vực Miền Trung-Tây Nguyên và cả nước trong tiến trình đổi mới và hội nhập, Đại hội lần này có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá toàn diện những công việc đã làm trong nhiệm kỳ qua, khẳng định những mặt làm được, nghiêm túc kiểm điểm những mặt tồn tại, hạn chế, phân tích sâu những nguyên nhân, đúc kết những bài học kinh nghiệm; đồng thời dự báo tình hình trong thời gian đến để làm cơ sở xây dựng phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp khoa học, phù hợp và cụ thể cho nhiệm kỳ 2020-2025 có tính khả thi và hiệu quả cao.

Đại hội tập trung trí tuệ của đại biểu để thảo luận Báo cáo Chính trị Đại hội, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa VII, thảo luận và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các văn kiện Đại hội VI của Đảng Bộ Đại học Đà Nẵng và Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua bản tổng hợp đóng góp ý kiến các văn kiện trình ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đại hội còn có trách nhiệm sáng suốt cân nhắc lựa chọn để bầu những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng vào Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa VIII, những đồng chí có lập trường vững vàng, kiên định, có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng trong sáng, bảo đảm là trung tâm đoàn kết của Đảng bộ, có trình độ, trí tuệ và năng lực tham gia các quyết định của tập thể Ban Chấp hành, có khả năng tổ chức,thực hiện đạt hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội đã quyết nghị.”

Đại hội đã bầu ra BCH Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có 15 đồng chí đảm bảo đủ tiêu chí, cơ cấu và thể hiện được tính liên tục, kế thừa và đổi mới. Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 60 đồng chí đại biểu chính thức và 09 đại biểu dự khuyết đại diện Nhà trường đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Đà Nẵng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Đình Lâm – Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học bách khoa, Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.


PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ- Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ, Bí thư Đảng uỷ Đại học Đà Nẵng đã đánh giá cao những kết quả nổi bật của Nhà trường, đồng thời phát biểu chỉ đạo:

Thứ nhất, Nhà trường cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao để ngày càng có nhiều các nhà khoa học đầu ngành, đầu đàn nổi tiếng trong nước và thế giới. Thông qua hoạt động hợp tác quốc tế thu hút các nhà khoa học nổi tiếng trên thế giới đến để công tác giảng dạy, hợp tác nghiên cứu cùng các nhà khoa học của Trường giải quyết những bài toán lớn, những dự án lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới nội dung chương trình phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo; tổng kết, đánh giá các chương trình đào tạo để có giải pháp khắc phục kịp thời, đáp ứng nhu cầu của thực tiễn trong điều kiện hội nhập hiện nay.

Thứ ba, ưu tiên nghiên cứu ứng dụng, chú trọng gắn kết với doanh nghiệp để tạo ra các sản phẩm có tính đột phá, có khả năng thương mại hoá. Đồng thời có chính sách khuyến khích, động viên các nhà khoa học tham gia xây dựng, góp ý cho những đề án về phát triển kinh tế xã hội của địa phương, doanh nghiệp để nâng cao vị thế xã hội của Trường là một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Thứ tư, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, hiện đại nhất là có giải pháp về quản lý và khai thác, sử dụng có hiệu quả các dự án đã đầu tư. Trong mối quan hệ giữa đầu tư cơ sở vật chất và thu nhập người lao động thì ưu tiên đầu tư cho con người vì con người là nhân tố quyết định.

Thứ năm, đổi mới công tác quản trị đại học theo hướng chuyên nghiệp, trường đại học phải thật sự là hình mẫu tiên tiến về quản lý chuyên nghiệp ở tất cả các khâu, các bộ phận công tác trong điều kiện của cuộc CM 4.0 hiện nay.

Thứ sáu, chủ động hơn nữa trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị của CBVC, không để xảy ra điểm nóng nhất là sinh viên, để kịp thời có giải pháp ổn định tư tưởng chính trị. Ưu tiên đầu tư các công trình sinh hoạt văn hoá, môi trường học tập lành mạnh, an toàn cho sinh viên, tương xứng với sự đóng góp của sinh viên.

Thứ bảy, xây dựng đề án tự chủ, sớm trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đây là vấn đề hết sức quan trọng để tháo gỡ khung học phí thấp hiện nay, khắc phục hạn chế của cơ chế trường công lập.

 Thứ tám, phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Trường Đại học Bách khoa trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, nhân văn để mọi người phát huy năng lực, sở trường của mình.

Đồng chí Vũ bày tỏ tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, với quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể CBVC, sinh viên của Nhà trường, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Trường Đại học Bách khoa sẽ tiếp tục phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức trong giai đoạn hiện nay, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII, bước vào thời kỳ phát triển nhanh, bền vững và quyết tâm trở thành đơn vị thành viên vững mạnh hơn nữa và là đơn vị nòng cốt của Đại học Đà Nẵng.


Đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu của Đại hội

Với phương châm "Đoàn kết Sáng tạo Quản trị tiên tiến", Đảng bộ Trường Đại học Bách khoa hướng đến mục tiêu cụ thể của nhiệm kỳ 2020-2025 ⁃ Đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực có trình độ đáp ứng nhu cầu của địa phương, quốc gia và ASEAN ⁃ Gia tăng chất lượng số lượng tác động của nghiên cứu khoa học đổi mới và khởi nghiệp đến sự phát triển kinh tế xã hội của quốc gia ⁃ Tăng cường gắn kết cộng đồng đóng góp cho sự phát triển bền vững xã hội ở địa phương, quốc gia và quốc tế ⁃ Chuyển đổi sang tự chủ đại học,nhằm đảm bảo việc thực hiện sứ mạng, tầm nhìn của Nhà trường. Đại hội cũng đã biểu quyết và thông qua các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025 với 100% đại biểu tán thành các chỉ tiêu.


Đại biểu bỏ phiếu bầu cử

Sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ; Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Bách khoa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp.


BCH Đảng bộ Trường Đại học Bách khoa, nhiệm kỳ 2020-2025


Tân Bí thư Đảng uỷ tặng hoa và quà cho các đồng chí cấp ủy viên không tái c

Trong khí thế quyết tâm và trách nhiệm cao, sẵn sàng những nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới, trong Diễn văn Bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Lâm- Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Bách khoa nêu rõ: Thành công của Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ VIII có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra một thời kỳ phát triển mới của Nhà trường. Để Nghị quyết của Đại hội trở thành hiện thực, vấn đề có tính quyết định là tổ chức thực hiện. Đại hội yêu cầu các cấp uỷ và tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết Đại hội đến từng cán bộ, đảng viên và sinh viên, học viên trong toàn Trường. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, góp phần cùng tập thể Đảng bộ Nhà trường phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, thực hiện quản trị tiên tiến, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, khai thác tốt nguồn lực, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội, phát triển Trường Đại học Bách khoa thành cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, là trung tâm uy tín trong nghiên cứu, chuyển giao, sáng tạo và khởi nghiệp của quốc gia và quốc tế.


Đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm tại sân khấu Hội trường khu F

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng