DHBK

Chào mừng đoàn đài biểu đến từ Mạng lưới các Trường Đại học Đông Nam Á

20/03/2018 08:39

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng sẽ tổ chức đón Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Mạng lưới các trường Đại học thuộc khu vực Đông Nam Á đến khảo sát chính thức Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật dầu khí tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng từ ngày 03/04/2018 đến ngày 05/04/2018.