DHBK

Chương trình Lễ Khai giảng năm học 2017 - 2018

02/09/2017 16:38

Thời gian tổ chức: 07h30 ngày 05.09.2017

Địa điểm: Hội trường F, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN.

Thời gian

Nội dung

Đơn vị thực hiện

07h30 – 07h45

Đón tiếp đại biểu

P.TCHC, ĐT, CTSV

07h45 – 08h00

Ca nhạc chào mừng

Đoàn Thanh niên

08h00 – 08h10

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Phòng Tổ chức – Hành chính

08h10 – 08h20

Đại diện Ban Giám hiệu trường Đại học Bách khoa phát biểu khai mạc

Ban Giám hiệu

08h20 – 08h30

Đại diện Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng phát biểu chào mừng

Ban Giám đốc ĐHĐN

08h30 – 08h50

- Công bố quyết định khen thưởng của Hiệu trưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong học tập, NCKH và hoạt động phong trào;

- Công bố quyết định khen thưởng của Hiệu trưởng cho sinh viên đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh vào trường năm 2017

Phòng Công tác Sinh viên

08h50 – 09h00

Đại diện sinh viên khóa tuyển sinh năm 2017 phát biểu cảm tưởng

Sinh viên khóa tuyển sinh năm 2017

09h00 – 09h30

Trao học bổng của các đơn vị tài trợ

Phòng Công tác Sinh viên

09h30

Bế mạc

Phòng Tổ chức – Hành chính