DHBK

Chương trình Lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 12.08.2017

10/08/2017 16:48

CHƯƠNG TRÌNH BUỔI LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

Sáng 12/8/2017:

Thời gian

Hoạt động

Người/đơn vị thực hiện

6h15 - 7h00

Đón sinh viên đến nhận bằng và phát lễ phục cho các sinh viên

Giáo vụ, văn thư các khoa

7h00 - 7h30

Ổn định tổ chức, tập huấn nghi thức nhận Bằng

Phòng Đào tạo, Phòng CTSV

7h30 - 7h50

Đón tiếp đại biểu, phụ huynh

Phòng Đào tạo, CTSV, TCHC, Đoàn Thanh niên

7h50 - 8h05

Ca nhạc chào mừng

Đoàn Thanh niên

8h05 - 8h15

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Phòng TCHC

8h15 - 8h25

Phát biểu của Lãnh đạo Trường Đại học Bách khoa

Đại diện Lãnh đạo trường

8h25 - 8h35

Phát biểu của Lãnh đạo Đại học Đà Nẵng

Đại diện Ban Giám đốc

8h35 - 8h45

Công bố quyết định tốt nghiệp các lớp thuộc khóa 12CQ, 15CQLT, 35VLVH và sinh viên các khóa, các hệ khác tốt nghiệp cùng đợt

Phòng Đào tạo

 

 

8h45 - 11h30

Công bố quyết định khen thưởng của Hiệu trưởng cho sinh viên thủ khoa các ngành.

Phòng CTSV

Đại diện Ban Giám đốc trao giấy khen, tặng phẩm và hoa cho các sinh viên thủ khoa của các ngành.

Đại diện BGĐ ĐHĐN

Công bố quyết định khen thưởng của Hiệu trưởng cho sinh viên xuất sắc các ngành.

Phòng CTSV

Hiệu trưởng trao giấy khen, tặng phẩm và hoa cho sinh viên đạt xuất sắc các ngành

BGH

Công bố quyết định khen thưởng của Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa tặng giấy khen cho các sinh viên giỏi của các ngành.

(Giấy khen SV nhận tại các khoa).

Phòng CTSV

 

Công bố khen thưởng của doanh nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp của Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Phòng CTSV

Đại diện doanh nghiệp

Trao Bằng TN cho các sinh viên đạt thủ khoa và xuất sắc của các ngành  

Đại diện BGĐ ĐHĐN

Trao Bằng TN cho các sinh viên đạt loại giỏi của các ngành

BGH

Trao Bằng TN cho sinh viên Chương trình tiên tiến

BGH

Trao Bằng TN cho sinh viên Chương trình đào tạo KS Chất lượng cao Việt-Pháp (PFIEV)

BGH

Phát biểu của đại diện sinh viên nhận bằng TN

Đại diện SV nhận bằng TN

Ca nhạc chào mừng

Đoàn Thanh niên

Trao Bằng TN cho sinh viên Khoa XDDD&CN

Đại diện lãnh đạo Khoa

Trao Bằng TN cho sinh viên Khoa XDCĐ

Đại diện lãnh đạo Khoa

Trao Bằng TN cho sinh viên Khoa Kiến trúc

Đại diện lãnh đạo Khoa

Trao Bằng TN cho sinh viên Khoa CN Nhiệt  ĐL

Đại diện lãnh đạo Khoa

Trao Bằng TN cho sinh viên Khoa Cơ khí giao thông

Đại diện lãnh đạo Khoa

Trao Bằng TN cho sinh viên Khoa Quản lý dự án

Đại diện lãnh đạo Khoa

Trao Bằng TN cho sinh viên Khoa Cơ khí

Đại diện lãnh đạo Khoa

11h30

 Bế mạc

Phòng TCHC

Chiều 12/8/2017:

Thời gian

Hoạt động

Người/đơn vị thực hiện

12h15 - 13h00

Đón sinh viên đến nhận bằng và phát lễ phục cho các sinh viên

Giáo vụ, văn thư các khoa

13h00 - 13h30

Ổn định tổ chức, tập huấn nghi thức nhận Bằng

Phòng Đào tạo, Phòng CTSV

13h30 - 13h50

Đón tiếp đại biểu, phụ huynh

Phòng Đào tạo, CTSV, TCHC, Đoàn Thanh niên

13h50 - 14h05

Ca nhạc chào mừng

Đoàn Thanh niên

14h05 - 14h15

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Phòng TCHC

14h15 - 14h25

Phát biểu của Lãnh đạo Trường Đại học Bách khoa

Đại diện Lãnh đạo trường

14h25 - 14h35

Công bố quyết định tốt nghiệp các lớp thuộc khóa 12CQ, 15CQLT, 35VLVH và sinh viên các khóa, các hệ khác tốt nghiệp cùng đợt

Phòng Đào tạo

 

 

14h35 - 16h30

Công bố quyết định khen thưởng của Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa cho sinh viên thủ khoa các ngành.

Phòng CTSV

 

Đại diện Ban Giám hiệu trao giấy khen, tặng phẩm và hoa cho các sinh viên thủ khoa của các ngành.

BGH

Công bố quyết định khen thưởng của Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa cho sinh viên xuất sắc các ngành.

Phòng CTSV

Đại diện Ban Giám hiệu trao giấy khen, tặng phẩm và hoa cho sinh viên đạt xuất sắc các ngành

BGH

Công bố quyết định khen thưởng của Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa tặng giấy khen cho các sinh viên giỏi của các ngành.

(Giấy khen SV nhận tại các khoa).

Phòng CTSV

 

Trao Bằng TN cho các sinh viên đạt thủ khoa và xuất sắc của các ngành  

BGH

Trao Bằng TN cho các sinh viên đạt loại giỏi của các ngành

BGH

Phát biểu của Đại diện sinh viên nhận bằng TN

Đại diện SV nhận bằng TN

Ca nhạc chào mừng

Đoàn Thanh niên

Trao Bằng TN cho sinh viên Khoa ĐTVT

Đại diện lãnh đạo Khoa

Trao Bằng TN cho sinh viên Khoa CNTT

Đại diện lãnh đạo Khoa

Trao Bằng TN cho sinh viên Khoa Điện

Đại diện lãnh đạo Khoa

Trao Bằng TN cho sinh viên Khoa XDTL&TĐ

Đại diện lãnh đạo Khoa

Trao Bằng TN cho sinh viên Khoa SPKT

Đại diện lãnh đạo Khoa

Trao Bằng TN cho sinh viên Khoa Môi trường

Đại diện lãnh đạo Khoa

Trao Bằng TN cho sinh viên Khoa Hóa

Đại diện lãnh đạo Khoa

16h30

 Bế mạc

Phòng TCHC