DHBK

[SYSTEC] TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP TẠI NHẬT

15/10/2020 16:36

1. Công ty tiếp nhận thực tập: Công ty cổ phần Systec

2. Địa điểm thực tập: Shizuoka, Nhật Bản

3. Số lượng sinh viên: 2 bạn ( Số lượng sinh viên đăng ký phỏng vấn : không giới hạn) 

4. Yêu cầu: Ưu tiên sinh viên có tiếng Nhật tầm N4 - N3, tiếng Anh.

5. Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

6. Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký: Đăng ký sớm trước 30/10/2020