DHBK

ENOUVO_Thông tin tuyển dụng dành cho sinh viên năm cuối

10/09/2020 14:45

Công ty ENOUVO đang tuyển các vị trí sau thích hợp cho những bạn sinh viên năm cuối hoặc cựu sinh viên khoa CNTT như sau:

- 2 vị trí Mobile Developer (React native)

- 2 vị trí ReactJS Developer

- 2 Vị trí NodeJS Developer

- 2 Vị trí thực tập Tester

Chi tiết mô tả công việc: https://enouvo.com/careers/