DHBK

[Thực tập Enclave] Bootcamp-XIII Encore (BC13E)

22/05/2020 18:01

Chương trình thực tập Bootcamp-XIII Encore (BC13E) của công ty Enclave, dành cho các bạn sinh viên năm cuối của khoa CNTT (16T).  File đính kèm là poster của bao gồm thông tin cụ thể của chương trình và cách thức ứng tuyển.

Thời gian thực tập dự kiến: 07/2020 – 12/2020 (6 tháng)