DHBK

[THÔNG BÁO] TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ - KHOA HỌC MÁY TÍNH

26/03/2020 10:38

📣 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO 📣
✨ Thạc sĩ Khoa học máy tính - Đợt 1 năm 2020 - Khóa 41 ✨
-------------------------------------------------
➡️ Mã số DDK - Mã ngành: 8480101
➡️ Ngày hết hạn đăng ký dự thi: 23/4/2020
➡️ Thi tuyển: Dự kiến các ngày 23.24/5/2020
➡️ Môn thi tuyển: Toán rời rạc, Kỹ thuật lập trình và Ngoại ngữ
➡️ Link thông tin: http://tvts.udn.vn/ttts/tbts/2020
➡️ Thời gian học: Từ 1,5 ÷ 2 năm.
-------------------------------------------------
✳️ 𝙏𝙪̛ 𝙫𝙖̂́𝙣 𝙝𝙤̂̃ 𝙩𝙧𝙤̛̣:
📞 𝟬𝟵𝟬𝟯.𝟱𝟭𝟭.𝟴𝟴𝟴 Email: ntkhoi@dut.udn.vn
📞 𝟬𝟵𝟭𝟯.𝟮𝟯𝟬.𝟵𝟭𝟬 - Email: pmtuan@dut.udn.vn