DHBK

Thông báo về việc nộp hồ sơ học bổng Hessen (CHLB Đức)

15/05/2020 15:12

Căn cứ Công văn số 1499/ĐHĐN-HSSV về việc giới thiệu sinh viên nhận học bổng Hessen (CHLB Đức) năm học 2019-2020, Trường Đại học Bách khoa thông báo về việc nộp hồ sơ xét cấp học bổng như sau:

 1. Thông tin học bổng:
 • Sổ lượng: 3 suất. Mức học bổng: 216 Euro/1 suất.
 1. Điều kiện và tiêu chuẩn:
 • Sinh viên chính quy đang học tại trường Đại học Bách khoa (sinh viên chưa nhận bất kỳ học bổng tài trợ từ các đơn vị bên ngoài trong năm học 2019 - 2020);
 • Kết quả học tập học kỳ I, năm học 2019-2020 đạt từ 7,5 trở lên tính theo thang điểm 10;
 • Sinh viên thuộc diện: có hoàn cảnh gia đình khó khăn, con thương binh, con liệt sĩ, con dân tộc thiểu số hoặc trường hợp khó khăn khác;
 • Ưu tiên sinh viên tham gia tích cực các hoạt động xã hội, tình nguyện vì cộng đồng và các phong trào sinh viên do nhà trường phát động.
 1. Hồ sơ và thời gian xét cấp học bổng:
 1. Hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng bao gồm:
 • Kết quả học tập học kỳ I năm học 2019-2020 (Sinh viên tự in trên trang cá nhân);
 • Bản sao các Giấy chứng nhận ưu tiên (chưa cần công chứng)

(Yêu cầu sinh viên ghi đầy đủ thông tin sổ điện thoại và địa chỉ email liên hệ)

 1. Nhận hồ sơ:
 • Thời gian nhận: Từ 11/5/2020 đến 14/ 5/ 2020.
 • Nơi nhận: KHƯ HÀNH CHÍNH 1 CỬA PHỤC vụ SINH VIÊN (BÀN SỐ 2).

(Những sinh viên được xét chọn sẽ được liên hệ để yêu cầu hoàn thiện hồ sơ)

Thông tin chi tiết: 
http://bit.ly/hocbonghessen1920