DHBK

Đăng ký thi Đánh giá năng lực tiếng Anh định kỳ đợt thi ngày 15.9.2019

23/08/2019 08:11

Sinh viên đăng ký thi Đánh giá năng lực tiếng Anh định kỳ đợt thi ngày 15.9.2019

            + Thời gian: Từ ngày 26/8/2019 đến 30/8/2019.

            + Địa điểm: Phòng Kế hoạch tài chính Trường Đại học Bách khoa.

             + Thời gian thi: ngày 15/9/2019