DHBK

Danh sách thi phân loại trình độ tiếng Anh đầu vào cho sinh viên khóa 2019

22/08/2019 14:00

*Sinh viên xem danh sách thi phân loại trình độ tiếng anh đầu vào cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2019, Tại đây

(Lưu ý: Danh sách được xếp theo vần ABC theo từng chương trình (CLC, đại trà, chương trình tiên tiến)

Mọi thắc mắc xin báo về: Nguyễn Văn Khai; Chuyên viên phòng Khảo thí và ĐBCLGD, số điện thoại: 0905168760.  

*Lưu ý: Sinh viên nhớ mang theo chứng minh nhân dân để đối chiếu và kiểm tra.