DHBK

Danh sách sinh viên khóa 2014-2019 nhận học bổng KKHT năm học 2018-2019

25/07/2019 16:36

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy khóa 2014-2019

 

Quyết định cấp HB KKHT kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên khóa 2014 thuộc khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến

Quyết định cấp HB KKHT kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên khóa 2014 thuộc khoa Khoa học Công nghệ tiên tiến