DHBK

Học bổng Vừ A Dính năm học 2018-2019

23/07/2019 15:06

1.Đối tượng và tiêu chí xét chọn: Sinh viên đảm bảo tấ cả các tiêu chí sau đây

- Sinh viên là người dân tộc thiểu số đang theo học hệ đào tạo chính quy đang học tập tại trường; Gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn (được ddiawj phương xác nhận);

- Kết quả học tập năm học 2018-2019 đạt từ loại khá trở lên và kết quả đánh giá xếp loại rèn luyện đạt từ loại tốt trở lên.

2. Giá trị học bổng: 1.500.000đ/suất

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

- Hạn cuối đến 16h ngày 29/7/19

- Địa điểm: Phòng A109