DHBK

Danh sách Sinh viên được khen thưởng đợt tốt nghiệp Khóa 2014-2019

13/07/2019 15:30

1. Quyết định khen thưởng cho sinh viên tốt nghiệp đạt danh hiệu thủ khoa ngành khóa 2014-2019

 

2. Quyết định khen thưởng cho sinh viên tốt nghiệp đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc khóa 2014-2019

 

3. Quyết định khen thưởng cho lưu học sinh Lào đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện khóa 2014-2019

 

4. Quyết định khen thưởng cho sinh viên tốt nghiệp đạt danh hiệu sinh viên Giỏi khóa 2014-2019