DHBK

Học Bổng ACCECOOK năm 2019

17/07/2019 09:46

Công ty Acecook Việt Nam cấp 120 suất học bổng cho các em sinh viên có thành tích học tập tốt tại 12 trường Đại học trọng điểm tại ba thành phố (Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh) trong năm học 2019-2020. 
1. Đối tượng tham gia: Sinh viên từ tất cả các Khoa/Ngành hiện đang theo học tại trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng (ưu tiên sinh viên từ năm 1- năm 3) 
2. Tiêu chí xét duyệt học bổng theo thứ tự ưu tiên
1. Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, con thương binh, bệnh binh, liệt sĩ
2. Sinh viên có thành tích học tập từ loại Khá trở lên (điểm Trung bình tối thiểu 6,5 trở lên)
3. Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, đoàn hội hoặc các hoạt động công tác xã hội.
3. Giá trị học bổng:
 Số lượng học bổng: 12 suất (3 suất cố định, 9 suất không cố định) 
 Mỗi suất trị giá $500 USD
4. Quy trình đăng ký và dự tuyển:
- Vòng 1: Đăng ký
* Đăng ký offline: 
1. SV download mẫu đơn tại http://bit.ly/2NOuPKn .
2. SV truy cập đường link http://bit.ly/2Y41OxT và đăng tải các tài liệu cần thiết như trong mẫu đơn hướng dẫn
3. SV điền đơn đăng ký và chuẩn bị bảng điểm có dấu mộc của nhà trường. 
4. SV đến tham dự và nộp Đơn xin Học bổng và bảng điểm tại buổi Hội thảo do Acecook Việt Nam tổ chức.
* Đăng ký online: 
1. SV tham khảo các giấy tờ, tài liệu cần thiết với trường hoặc tham khảo tại link http://bit.ly/2NOuPKn (tham khảo trang 2 của tài liệu, không cần xem xét mẫu đơn ở trang 1).
2. SV chuẩn bị các tài liệu và scan tài liệu.
3. SV điền đơn đăng ký online và upload các tài liệu cần thiết tại link http://bit.ly/2NOTaQ3 .
- Vòng 2: Duyệt hồ sơ bởi công ty Acecook Việt Nam
(*) Lưu ý: SV cần đến dự Hội thảo tại trường Đại học Khoa học Tự Nhiên để nộp hồ sơ trực tiếp cho Đại diện công ty Acecook Việt Nam. SV không nộp lại hồ sơ tại phòng Công tác sinh viên trước hoặc sau ngày Hội thảo. SV nộp hồ sơ online không bắt buộc phải tham dự hội thảo.
5. Hạn chót đăng ký dự tuyển: 
* Đăng ký online: SV hoàn thành việc đăng ký và đăng tải tài liệu online trước 17:00 ngày 21/08/2019, tức trước ngày diễn ra Hội Thảo tại trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. 
* Đăng ký offline: SV đăng ký offline vui lòng đăng tải tài liệu cần thiết trước khi buổi hội thảo diễn ra.

6. Thông tin liên hệ: mọi thắc mắc liên quan đến chương trình vui lòng liên hệ: 
Email: connectjob.agent@4th-valley.com
Điện thoại: 028.668.777.22 (Ms.Huyen) - Hotline: 0704.615.823
7. Chương trình Hội Thảo diễn ra vào lúc 8h00 -11h00 23/08/2019 (thứ 6) tại Hội trường Khu F - trường Đại học Bách khoa
Mục đích buổi Hội thảo: 
1. Giới thiệu về công ty Acecook Việt Nam và học bổng Acecook Happiness Scholarship
2. Giao lưu giữa doanh nghiệp và sinh viên
3. Cơ hội nghề nghiệp tại Acecook Việt Nam trong tương lai