DHBK

Danh sách sinh viên dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh định kỳ ngày 21.04.2019

18/04/2019 08:35

Danh sách thi Đánh giá năng lực Tiếng Anh định kỳ ngày 21_04_2019;  Sinh viên xem danh sách tại đây

Lưu ý: Sinh viên nếu không có thẻ sinh viên phải xin cấp giấy xác nhận dự thi tại  Khu hành chính một cửa phòng A.108 Trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN.