DHBK

Đăng ký thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 12.05.2019

10/04/2019 08:49

Ngày 12.5.2019 Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức thi Tiếng Anh đầu ra cho sinh viên Đại học Đà Nẵng. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo cho sinh viên biết và đăng ký:

- Thời gian đăng ký: từ ngày 16/04 đến 19/04/2019

- Địa điểm: Phòng Kế hoạch Tài chính.

Mẫu đăng kí sinh viên đọc tại đây:https://drive.google.com/open?id=1ZLe8xwL0C150Pc-5jAFVj9V9WJHCQRO4

Phòng KT&ĐBCLGD