DHBK

Đăng ký thi Đánh giá năng lực tiếng Anh định kỳ đợt thi ngày 21.04.2019

01/04/2019 07:54

Ngày 21.04.2019 Nhà trường sẽ tổ chức thi Đánh giá năng lực tiếng Anh định kỳ. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục thông báo cho sinh viên biết và đăng ký:

- Thời gian đăng ký: từ ngày 01/04 đến 06/04/2019

- Địa điểm: Phòng Kế hoạch Tài chính.

Phòng KT&ĐBCLGD