DHBK

Buổi giới thiệu Chương trình Thạc sĩ tại Pháp: Quantitative and Computational Science for Biomedical Data

03/04/2019 11:46

THÔNG BÁO: Buổi giới thiệu Chương trình Thạc sĩ tại Pháp: Quantitative and Computational Science for Biomedical Data

Chương trình chi tiếthttp://univ-cotedazur.fr/education/training?AICAL18&lang=en#.XKM34VMzZn5

Người trình bày:  Giáo sư Elisabeth Pecou-Gambaudo, Đại học University Cote d'Azur, Pháp.

http://univ-cotedazur.fr/fr/innovation/maison-de-la-modelisation-de-la-simulation-et-des-interactions/msi/Organisation/personnel/chercheurs/elisabeth-pecu

Đối tượng tham dự

    + Giảng viên và Sinh viên các Khoa CNTT, Khoa FAST, Khoa Toán-Tin, và các sinh viên có quan tâm; 

    + Các giảng viên có thể tham gia phối hợp nghiên cứu trong lĩnh vực toán ứng dụng;

Thời gian: 9h00-10h00, thứ 5 - ngày 04/04/2019

Địa điểm: Phòng C303, Khu C, trường ĐHBK 

---------------