DHBK

Buổi giới thiệu trường Đại học Quốc lập Thành Công – Đài Loan, Khoa Điện – Điện tử và Khoa học máy tính (EECS-NCKU) và phỏng vấn học bổng sau đại học

09/03/2019 21:00

Trong khuôn khổ hợp tác giữa ĐH Bách Khoa Đà Nẵng (DUT) với College of Electrical Engineering & Computer Science (EECS) – thuộc trường National Cheng Kung University (NCKU), trường DUT sẽ tổ chức WORKSHOP và giới thiệu cơ hội học bổng và exchange student cho sinh viên các ngành Điện, Tự động hóa, Điện tử-Viễn thông, Cơ Điện tử, CNTT và KH&KT Máy tính.

Workshop DUT vs NCKU

8:30-10:45

Giới thiệu cơ hội học bổng

10:45-11:30

Phỏng vấn

13:30-14:30

 

Địa điểm: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng.

 

NCKU xếp thứ 222 thế giới và 35 Châu Á theo đánh giá của QS năm 2018. Đoàn EECS-NCKU sang lần này gồm 6 giáo sư:

NCKU Delegates:

1. Dean, Prof. Wei-Chou Hsu, College of Electrical Engineering and Computer Science

2. Vice Dean, Prof. Jiann-Fuh Chen, College of Electrical Engineering and Computer Science

3. Chair, Prof. Hong-Tzer Yang, Department of Electrical Engineering

4. Chair, Prof. Hung-Yu Kao, Department of Computer Science and Information Engineering

5. Director, Assoc. Prof. Ing-Chao Lin, Master of Science in Artificial Intelligence

6. Prof. Min-Fu Hsieh, Department of Electrical Engineering

 

Thông tin về cơ hội học bổng: https://admissions.oia.ncku.edu.tw/ Các ứng viên phỏng vấn thành công có thể nộp hồ sơ vào kỳ mùa Thu 2019 (hạn cuối nộp hồ sơ 30/3/2019, nhập học 9/2019), hoặc kỳ mùa Xuân 2020 (nộp hồ sơ từ tháng 7-10/2019 và nhập học tháng 2/2020).

Nếu các bạn sinh viên ngành Điện - Điện tử, Cơ điện tử, CNTT và KH&KT Máy tính muốn đăng ký phỏng vấn Thạc sĩ, Tiến sĩ có thể điền thông tin cá nhân vào link sau: https://goo.gl/k5YhcD

Thông tin về các GS có thể tìm thấy tại link: https://goo.gl/kts4wL