DHBK

Hướng dẫn đăng ký YouRock trên website Mekongskill2work

07/12/2018 16:52

YouRock là gì?

YouRock là một công cụ mạng lưới hỗ trợ nâng cao cơ hội tìm việc làm, được thiết kế cho người dùng đến từ rất nhiều nước ở châu Âu. Với giao diện đa ngôn ngữ và hoàn toàn miễn phí, YouRock giúp người dùng xây dựng trang thông tin cá nhân về năng lực việc làm cũng như các kỹ năng công việc hiện có. Qua đó người dùng YouRock có thể được liên kết với nhiều nhà tuyển dụng.

Cách đăng ký tài khoản YouRock

Chi tiết các bước đăng ký được thể hiện qua các bước sau:

Lưu ý: khi đăng ký nhớ chọn University of Danang trong list danh sách 12 trường có sẵn.

Toàn bộ thông tin chi tiết và video hướng dẫn đăng ký, xem tại đây:

www.drive.google.com/drive/folders/1hH6uS5lVcsEraWXj3avF6KwlPAVb4twz