DHBK

Student Forum 2018 – Tổ chức bởi ESilicon Việt Nam

01/12/2018 16:44

Chủ đề: Những kiến thức và kỹ năng sinh viên khối ngành STEM cần để đáp ứng cho Cách mạng công nghiệp 4.0

Bạn đã chọn ngành STEM …

Bạn đang băn khoăn về con đường nghề nghiệp của mình trong tương lai?

Bạn chưa biết nên tập trung vào những yếu tố nào để thành công trong sự nghiệp?

Hã tham gia vào Buổi Trò chuyện cùng Sinh Viên do Cô Duy Loan – Một Kỹ sư Người Mỹ Gốc Việt và là người nữ duy nhất được chọn vào Ban Lãnh Đạo Kỹ Thuật (tương đương với Phó Chủ Tịch) của Tập Đoàn Texas Instruments (TI) trong lịch sử 83 năm của TI, Cô là người sở hữu 24 bằng sáng chế và được bầu chọn vào Hall of Fame của Women in Technology International.

Cùng tham gia trong Buổi Trò chuyện là Ông Andrew Latham – Cựu Giám Đốc Chevron – Châu Phi và Việt Nam

Đừng đánh mất cơ hội được lắng nghe và trò chuyện với Những người nổi tiếng trong giới Kỹ Thuật và Công Nghệ để cùng khám phá bí quyết thành công của họ

- Ngày: Thứ 5, 13/12/2018

- Thời gian: từ 2 – 4pm

- Địa điểm: Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

- Đối tượng: sinh viên từ năm 1 đến năm cuối các khối ngành Kỹ Thuật (Science, Technology, Engineering & Math)

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ms. Thuy Nguyen (email: ntthuy@esilicon.com)

Link đăng ký tham dự:  https://docs.google.com/forms/d/1IgE2CusHJaJa5m9fS5exPuEqeYdlYlFTeCqqY_Jnzwo/edit

(English below)

Student Forum 2018 – Organized by eSilicon Vietnam

Topic: What skills and knowledge STEM Students need in the era of 4.0 Industrial Revolution

You have selected STEM field …

You are wondering about your future career?

You don’t know what criteria/skills should be focus to have a successful career in the future to adapt with the fast changes in the era of 4.0 Industrial Revolution?

Let’s join the Student Forum conducted by Ms. Le Duy Loan – A highly accomplished Semi-conductor Expert and most recently, as a Senior Fellow of Texas Instrument (TI), she has 24 patents and was selected to The Hall of Fame of Women in Technology International (WITI)

To join the Student Forum this year, Mr. Andrew Latham – Retired Chevron General Manager of Africa & Country Manager of Vietnam

Don’t miss the chance to listen & talk to those Famous persons in the Engineering & Technology Field to discover their secrets of success

- Date: Thursday, 13th December 2018

- Time: from 2 – 4 PM

- Location: Danang University – University of Science & Technlogy

- Target audience: students from 1st year to final year in STEM major

Other information, please contact Ms. Thuy Nguyen at email: ntthuy@esilicon.com

Registration link: https://docs.google.com/forms/d/1IgE2CusHJaJa5m9fS5exPuEqeYdlYlFTeCqqY_Jnzwo/edit