DHBK

Nhận chứng nhận năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 27.08.2017

15/11/2017 09:29

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục thông báo: Hiện nay đã có Chứng nhận năng lực tiếng Anh đợt thi tiếng Anh chuẩn đầu ra do Trường Đại học Ngoại ngữ tổ chức ngày 27.08.2017. Sinh viên đã đăng ký đến phòng KT&ĐBCLGD nhận từ ngày 15.11 đến 24.11.2017.