DHBK

Hội thảo giới thiệu thông tin về học tập và nghiên cứu tại Pháp và một số chương trình học bổng Pháp ngữ

14/11/2017 10:42

Tổ chức Campus France Vietnam (Đại sứ quán Pháp) sẽ tổ chức Hội thảo giới thiệu thông tin về học tập và nghiên cứu tại Pháp và một số chương trình học bổng Pháp ngữ.

Thời gian: 16h00, Thứ tư, 15 tháng 11 năm 2017,
Địa điểm: Phòng Họp khu A trường Đại học Bách khoa.

Thông tin đã được bổ sung vào lịch công tác tuần 15. Kính thông báo để cán bộ, giảng viên và sinh viên được biết và tham dự.