DHBK

Học bổng tri ân và tiếp bước

09/11/2017 09:10

Quỹ Tri ân và Tiếp bước của Cựu Sinh viên Khoa Hóa Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng được hình thành vào tháng 8/2017.

Quỹ được khởi xướng bởi Vợ chồng Anh Chị Ngô Văn Tụ CSV lớp 78H2- Võ Thị Lý Hoa CSV lớp 79H1 và cũng là kết quả của một quá trình chia sẻ thảo luận, đồng thuận trong một thời gian dài trên Club MCE Nữ cựu sinh viên khoa Hóa, cũng như cựu sinh viên lớp 79H.

Tri ân thầy cô và nâng bước thế hệ đàn em tương lai là mong muốn xuyên suốt của Quỹ với sự chung tay, chung trí, chung lực của tất cả Cựu Sinh viên nhằm nâng cao uy tín của Khoa Hóa- ĐHBKĐN.

Quỹ Tri Ân & Tiếp Bước sẽ khởi động và bắt đầu từ năm học 2017- 2018, trao tặng 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5.000.000 đồng. Đây là tấm lòng của các cựu sinh viên khoa Hóa với mong muốn thiết tha được đồng hành cùng các thế hệ sinh viên đàn em.

1. Đối tượng được xét cấp học bổng:

- Sinh viên đang học năm thứ 3, 4, 5 các ngành Kỹ thuật Hóa học (Silicat, Polyme), Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Sinh học và Kỹ thuật Dầu khí.

- Chưa nhận được học bổng của một tổ chức, công ty hoặc cá nhân nào khác trong năm học 2017-2018 này.

2. Điều kiện được xét cấp học bổng:

- Hoàn cảnh gia đình hoặc bản thân đặc biệt khó khăn, ưu tiên hộ nghèo (photo bảo hiểm y tế hộ nghèo).

- Thứ tự ưu tiên theo điểm TBCHT và điểm Rèn luyện.

- Có Đơn đề nghị nhận trợ cấp học bổng (mẫu đính kèm) có xác nhận của lớp, Giáo viên chủ nhiệm và Khoa.

3. Phương thức xét tặng học bổng:

- Gửi hồ sơ trực tiếp cho cô Phạm Thị Đoan Trinh, giáo vụ Khoa Hóa trước 12 giờ ngày 14/11/2017.

- Căn cứ vào các hồ sơ đề nghị trợ cấp học bổng, Ban Điều hành sẽ cùng đại diện Khoa Hóa tiến hành xét chọn đối tượng theo thứ tự ưu tiên của các điều kiện để đưa ra danh sách 5 sinh viên được trao tặng học bổng trong năm nay. Kết quả sẽ được công bố và thông báo trực tiếp bằng Email hoặc từ Giáo vụ Khoa vào 3 ngày sau đó.

Đơn có thể download tại link: https://drive.google.com/open?id=1ILcSn2b5xf-LarXw2Kb5ZAfNmOZd47om