DHBK

Sinh viên đăng ký thi Năng lực tiếng Anh đợt ngày 15.10.2017 đến nộp lệ phí thi

20/09/2017 13:33

Thông báo cho sinh viên đăng ký thi Năng lực tiếng Anh đợt 15.10.2017 đến nộp lệ phí thi:

- Thời gian: từ 25.09 đến 29.09.2017.

- Địa điểm: Phòng Kế hoạch - Tài chính (Phòng A120).