Cơ sở dữ liệu NASATI

NASATI – CƠ SỞ DỮ LIỆU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Cung cấp truy cập đến các cơ sở dữ liệu điện tử qua Dịch vụ bạn đọc đặc biệt của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Bao gồm các cơ sở dữ liệu sau:

STD – CSDL công bố KH&CN Việt Nam

CSDL toàn văn về các tài liệu KH & CN Việt Nam dưới dạng bài trích được công bố trên tập chí khoa học, kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học, được Cục Thông tin KH&CN quốc gia xây dựng và cập nhật từ năm 1987. Hiện tại, STD có trên 200.000 biểu ghi, trong đó trên 120.000 biểu ghi có đính kèm tài liệu gốc định dạng tệp PDF được cập nhật hàng tuần. Trung bình mỗi năm cập nhật mới trên 11.000 tài liệu.

Nhiệm vụ KH&CN Việt Nam

CSDL thư mục lớn nhất Việt Nam về các nhiệm vụ KH&CN bao gồm CSDL các nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành và CSDL kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN. CSDL có trên 20.000 biểu ghi mô tả thư mục và tóm tắt; được cập nhật khoảng 1.200 – 1.500 nhiệm vụ/năm. Sử dụng CSDL này, bạn có thể biết các thông tin chi tiết về chủ nhiệm và các cán bộ tham gia đề tài nghiên cứu, cơ quan chủ trì và tóm tắt các kết quả chủ yếu của đề tài.

ScienceDirect

ScienceDirect (sản phẩm của Elsevier) là nguồn thông tin thiết yếu đối với công tác nghiên cứu và đào tạo. Đây là bộ sưu tập toàn văn bao trùm các tài liệu khoa học nòng cốt với nhiều tạp chí có chỉ số ảnh hưởng cao. CSDL hiện nay có hơn 9 triệu bài viết toàn văn và mỗi năm tăng thêm ½ triệu bài, bao quát 24 lĩnh vực khoa học và công nghệ. Số tạp chí được phản biện lên tới trên 2.500 đầu tên.

ProQuest Central

ProQuest Central là bộ CSDL lớn bao gồm 25 CSDL đa ngành, xử lý trên 19.000 tạp chí, trong đó có hơn 13.000 tạp chí toàn văn; bao quát trên 160 lĩnh vực chủ đề khác nhau thuộc; cung cấp toàn văn của 56.000 luận văn luận án trong các lĩnh vực; các tài liệu hội thảo hội nghị...

Springer Nature

Springer Nature là một trong các nguồn tin điện tử hàng đầu thế giới, chức các ấn phẩm của nhà xuất bản Springer, bao gồm hơn 2.700 tên tạp chí KH&CN thuộc các lĩnh vực như các ngành kỹ thuật, hóa học, khoa học vật liệu, khoa học máy tính, y học.... Ngoài ra bạn đọc có thể xem toàn văn trên 24.000 cuốn sách do nhà xuất bản Springer xuất bản từ năm 2005 đến 2014 mà NASATI đã mua quyền truy cập. Springer Link là nguồn dữ liệu ưu tiên cho các nhà nghiên cứu ở trường đại học, các doanh nghiệp và các trung tâm nghiên cứu quan trọng khác.

IEEE Xplore Digital Library

Thư viện điện tử IEEE Xplore Digital Library của IEEE (Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ) có thể cung cấp trên 3 triệu tài liệu toàn văn chất lượng cao nhất trên thế giới về các lĩnh vực khoa học và công nghệ mũi nhọn như CNTT, Điện tử – Viễn thông, tự động hóa, năng lượng,... Các tài liệu được đăng trên 10 tạp chí của IEEE và 1.200 bộ kỷ yếu hội nghị hội thảo do IEEE tổ chức. Thư viện được cập nhật hàng tuần với hơn 20.000 tài liệu mới hàng tháng trong đó có cả các bài được phép cung cấp trước khi xuất bản

ACS

CSDL tạp chí hóa học của Hội Hóa học Hoa Kỳ (Americal Chemical Society) hiện đang xuất bản 44 tạp chí khoa học chuyên ngành hàng đầu thế giới. ACS đăng tải các nghiên cứu trong hóa học và các lĩnh vự liên quan từ hơn 130 năm nay. CSDL còn cung cấp cả các bản tin hàng tuần về doanh nghiệp và các hoạt động trong công nghệ hóa học

ISI - Web of Knowledge

ISI Web of Knowledge là công cụ mạnh mẽ để tìm kiếm và đánh giá chất lượng các công trình khoa học trên CSDL trích dẫn khoa học từ hơn 12.000 tên taoh chí hàng đầu thế giới được cập nhật hàng tuần. Trong đó có: 8.060 tạp chí thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ, 2.697 tạp chí thuộc lĩnh vực KHXH,... và hơn 150.000 tài liệu hội nghị, hội thảo với bề dày hồi cố tới năm 1900. ISI là công cụ không thể thiếu trong việc đánh giá chất lượng các công trình khoa học theo chuẩn mực quốc tế, cho phép xác định chính xác các xu thế phát triển của các lĩnh vực KH&CN trong quá khứ, hiện tại và tương lai cũng như xác định vị trí của từng tổ chức nghiên cứu và của từng quốc gia trong lĩnh vực KH&CN

IG Publishing

IG Publishing là NXB thuộc tập đoàn iGroup (Asia Pacific Ltd) đã hợp tác với hơn 100 nhà xuất bản uy tín trên thế giới và cung cấp các bộ sách dưới dạng sách điện tử trực tuyến. Hiện nay, IG Publishing đã cung cấp khaongr hơn 80.000 tựa sách sách các chủ đề: KH&CN, Y học,...

Scopus

Ra đời vào tháng 11/2004, Scopus là CSDL tóm tắt và trích dẫn lớn nhất của Elsevier chứa cả những nguồn học liệu nghiên cứu được phản biệt kín và nguồn dữ liệu web giá trị. Với tài liệu từ hơn 5.000 nhà xuất bản quốc tế, SciVerse Scopus cung cấp cho cộng đồng nghiên cứu nguồn dữ liệu tổng hợp, truy cập và tìm kiếm đơn giản, nhanh chóng đễ hỗ trợ cho nhu cầu nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, y học,...

Ngôn ngữ:            Tiếng Việt, Tiếng Anh,…

Địa chỉ truy cập:   Dịch vụ Bạn đọc đặc biệt (http://db.vista.gov.vn)

Hướng dẫn truy cập:     

1. Truy cập và tìm tài liệu theo liên kết được cung cấp tại mỗi CSDL

2. Liên hệ Trung tâm Học liệu và Truyền thông để tải toàn văn (nếu có)

                   Email: pththanh@dut.udn.vn (Gửi kèm link tựa đề tài liệu cần tải)

                   Điện thoại: 0236 3735907 – 0914018240


CÁC THÔNG TIN KHÁC