Hướng dẫn và hỗ trợ

8. HƯỚNG DẪN VÀ HỖ TRỢ

Đối tượng

Tất cả các đối tượng người sử dụng có thẻ dùng tin hợp lệ do Trung tâm Học liệu và Truyền thông cấp.

Nội dung hướng dẫn và hỗ trợ:

Tùy theo tình hình hoạt động và nhu cầu thực tế của các nhóm đối tượng người sử dụng, Trung tâm sẽ tổ chức các lớp hướng dẫn và hỗ trợ cơ bản và nâng cao về các nội dung sau:

- Giới thiệu chung, thông tin về các qui định và chính sách của Trung tâm;

- Giới thiệu về nguồn tài nguyên thông tin, các dịch vụ triển khai tại Trung tâm;

- Hướng dẫn sử dụng các tiện tích trên Cổng Thông tin của Trung tâm;

- Hướng dẫn tìm kiếm và khai thác tài nguyên thông tin trên hệ thống Primo;

- Hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị của Trung tâm;

- Tham quan thực tế tòa nhà Trung tâm.

Liên hệ:

- Trực tiếp: Quầy Thông tin Tầng 1, Trung tâm Học liệu và Truyền thông (54 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng)

- Email: dichvutt@dut.udn.vn

- Điện thoại: (0236) 3735 906


CÁC THÔNG TIN KHÁC