Thông tin liên hệ

Trung tâm Học liệu và Truyền thông

54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

(+84.0236) 3735906

tthl-tt@dut.udn.vn

http://dut.udn.vn/TTHLTT