Tham khảo và thông tin

3. THAM KHẢO VÀ THÔNG TIN

Là dịch vụ cung cấp các hỗ trợ thông qua việc trả lời các câu hỏi của bạn đọc, các hướng dẫn tại chỗ về việc định vị, sử dụng nguồn tài nguyên, dịch vụ và các tiện ích sẵn có; tìm kiếm và cung cấp thông tin theo yêu cầu.

Các dịch vụ Tham khảo và Thông tin được triển khai bao gồm:

- Hỏi cán bộ thư viện

- Hỗ trợ tìm kiếm thông tin

- Cung cấp thông tin theo yêu cầu

3.1. Hỏi cán bộ thư viện:

Cung cấp thông tin nhanh nhằm giải đáp thắc mắc, trả lời câu hỏi của người sử dụng trong quá trình sử dụng Trung tâm như: định hướng di chuyển trong Trung tâm; thời gian phục vụ của Trung tâm; định vị các dịch vụ; nguồn tài nguyên và tiện ích sẵn có tại Trung tâm…

Các kênh thực hiện: Email, Điện thoại, Chat, Trực tiếp tại Quầy thông tin

3.2. Hỗ trợ tìm kiếm thông tin

Cung cấp các hỗ trợ và hướng dẫn tra cứu tài liệu trên Cổng Thông tin thư viện, tra cứu tài liệu môn học, định vị tài liệu giấy trong kho;

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Người sử dụng đặt yêu cầu tại các kênh sau:

- Quầy Thông tin (Tầng 1)

- Phiếu yêu cầu

- Điện thoại: (236) 3735 906

- Live chat

Bước 2: Cán bộ thư viện tiếp nhận, kiểm tra, thực hiện yêu cầu;

Bước 3: Người sử dụng phản hồi thông tin được cung cấp.

3.3. Cung cấp thông tin theo yêu cầu: Là dịch vụ cung cấp thông tin tài liệu theo yêu cầu của người sử dụng.

Nội dung các dịch vụ bao gồm:

- Thực hiện cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu cho cá nhân hoặc tổ chức;

- Thực hiện cung cấp bài báo, sách do Trung tâm mua quyền truy cập, các bài báo khoa học, các chuyên đề khoa học, tài liệu trong các bộ sưu tập do Trung tâm xây dựng…;

- Thực hiện tìm kiếm thông tin, tài liệu bản in/điện tử từ các thư viện trong và ngoài hệ thống mạng Thư viện Đại học Đà Nẵng, các nguồn uy tín, có chất lượng;

- Thực hiện các khoá tập huấn theo yêu cầu của các đơn vị;

- Hỗ trợ độc giả hoàn thành tốt các đề tài nghiên cứu, các bài báo cáo, luận văn tốt nghiệp, tiểu luận, bài tập, chuyên đề…

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ:

- Điền thông tin vào phiếu đăng ký dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu;

- Gửi phiếu đăng ký qua email: dichvutt@dut.udn.vn hoặc gửi qua bưu điện theo địa chỉ: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, 54 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng;

- Nộp phí đăng ký dịch vụ theo chính sách thông báo;

- Cán bộ thư viện gửi bảng báo giá phí dịch vụ;

- Nếu người sử dụng đồng ý với báo giá, Trung tâm sẽ cung cấp theo yêu cầu khi nhận được phí dịch vụ.

Hình thức thanh toán: Người sử dụng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng do cán bộ phụ trách dịch vụ cung cấp (Nội dung chuyển khoản ghi rõ: “Phí dịch vụ Cung cấp thông tin theo yêu cầu”).

Liên hệ:

- Trực tiếp: Quầy Thông tin Tầng 1, Trung tâm Học liệu và Truyền thông (54 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng)

- Email: dichvutt@dut.udn.vn

- Điện thoại: (0236) 3735 906


CÁC THÔNG TIN KHÁC