Đội ngũ cán bộ

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

Trung tâm Học liệu và Truyền thông - Điện thoại: (0236 )3735906 – Email: tthl-tt@dut.udn.vn

1

TS. Lê Phước Cường

Bí thư Chi bộ, GĐ Trung tâm, Giảng viên

Lý lịch khoa học

Điện thoại CQ: (0236)3738393

Điện thoại DĐ: 0935.140.685

Email: lpcuong@dut.udn.vn

 

2

CN. Hoàng Thị Nhung

Văn thư,

Tổ Phó Nghiệp vụ TT-Thư viện

Điện thoại CQ: (0236)3735.906

Điện thoại DĐ:0985.320.099

Email: htnhung@dut.udn.vn

 

3

KS. Nguyễn Quang Trung

Cơ sở Vật chất

Điện thoại CQ: (0236)3735.906

Điện thoại DĐ:0935.474.992

Email: trungqn@dut.udn.vn

 

Tổ IT-Truyền thông  

1

KS. Nguyễn Thị Phượng

Điện thoại CQ: (0236)3738.393

Điện thoại DĐ: 0907.753.863

Email: ntphuong@dut.udn.vn

 

2

KS. Tôn Thất Minh Mẫn

Chủ tịch Công đoàn Bộ phận

Điện thoại CQ: (0236)3735.908

Điên thoại DĐ: 0905.231.130

Email: ttmman@dut.udn.vn

 

3

CN. Võ Thị Thu Hương

Thư viện viên,

UV Công đoàn Bộ phận

Điện thoại CQ: (0236)3738.393

Điên thoại DĐ: 0989.078.088

Email: vtthuong@dut.udn.vn

 

4

CN. Nguyễn Thị Xuân Tươi

Chuyên viên

Điện thoại CQ: (0236)3738.393

Điên thoại DĐ: 0934.858.417

Email: ntxtuoi@dut.udn.vn

 

Tổ Nghiệp vụ TT-Thư viện

1

ThS. Phan Thị Hà Thanh

Tổ Trưởng

Điện thoại CQ: (0236)3735.907

Điên thoại DĐ: 0914.018.240

Email: pththanh@dut.udn.vn

 

2

CN. Hoàng Thị Nhung

Văn thư,

Tổ Phó

Điện thoại CQ: (0236)3735.906

Điện thoại DĐ:0985.320.099

Email: htnhung@dut.udn.vn

 

3

CN. Trần Thị Quý Dung

Thư viện viên

Điện thoại CQ:

Điên thoại DĐ: 0925.346.064

Email: ttqdung@dut.udn.vn

 

4

CN. Nguyễn Thị Mai Hà

Cán sự

Điện thoại CQ:

Điên thoại DĐ: 0932.567.549

Email: ntmha@dut.udn.vn

 

5

CN. Nguyễn Thị Lệ Quyên

Thư viện viên

Điện thoại CQ:

Điên thoại DĐ: 0905.857.281

Email: ntlquyen@dut.udn.vn

 

6

CN. Hoàng Thị Thu Sương

Thư viện viên

Điện thoại CQ:

Điên thoại DĐ: 0905.812.822

Email: httsuong@dut.udn.vn  

 

7

CN. Đặng Ngọc Tuấn

Thư viện viên

Điện thoại CQ:

Điên thoại DĐ: 0983.077.011

Email: dntuan@dut.udn.vn

 

Bộ phận Bảo vệ

1

Mai Thanh Bình

Bảo vệ

Điện thoại CQ:

Điên thoại DĐ: 0122.442.4003

Email: mtbinh@dut.udn.vn

 

2

Trần Thanh Sơn

Bảo vệ

Điện thoại CQ:

Điên thoại DĐ: 0941.296.219

Email: ttson@dut.udn.vn

 

Bộ phận Vệ sinh

1

Lê Thị Kim Ngân

Nhân viên

Điện thoại CQ:

Điên thoại DĐ: 0932.485.466

Email: ltkngan@dut.udn.vn

 

2

Lê Thị Kim Oanh

Nhân viên

Điện thoại CQ:

Điên thoại DĐ: 0126.6599.575

Email:

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC