Đội ngũ cán bộ

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

STT

Hình ảnh

Họ và tên, Chức danh, Chức vụ

Thông tin liên hệ

Ghi chú

TRUNG TÂM HỌC LIỆU VÀ TRUYỀN THÔNG - Điện thoại: 0236.3735.906 - Email: tthl-tt@dut.udn.vn

1

LÊ PHƯỚC CƯỜNG
PGS. TS, Giảng viên
Giám đốc Trung tâm Học liệu và Truyền thông
Lý lịch khoa học

Điện thoại DĐ: 0935.140.685
Email: lpcuong@dut.udn.vn

 

2

HOÀNG THỊ NHUNG
CN, Thư viện viên
Tổ phó Tổ Nghiệp vụ TT-Thư viện, Văn thư

Điện thoại DĐ: 0985.320.099
Email: htnhung@dut.udn.vn

 

TỔ IT-TRUYỀN THÔNG - Điện thoại: 0236.3738.393 - Email: it-truyenthong@dut.udn.vn

1

VÕ THỊ THU HƯƠNG
CN, Thư viện viên

Điện thoại DĐ: 0989.078.088
Email: vtthuong@dut.udn.vn

 

2

NGUYỄN THANH HUYỀN
CN, Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0914.255.596
Email: nthuyen@dut.udn.vn

 

3

TÔN THẤT MINH MẪN
KS, Kỹ sư

Điện thoại DĐ: 0905.231.130
Email: ttmman@dut.udn.vn

 

4

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG
KS, Kỹ sư

Điện thoại DĐ: 0907.753.863
Email: ntphuong@dut.udn.vn

 

5

VÕ VĂN QUÍ
KS, Kỹ sư

Điện thoại DĐ: 0937.394.646
Email: vvqui@dut.udn.vn

 

6

NGUYỄN QUANG TRUNG
KS, Kỹ sư

Điện thoại DĐ: 0935.474.992
Email: trungqn@dut.udn.vn

 

7

NGUYỄN THỊ XUÂN TƯƠI
CN, Chuyên viên

Điện thoại DĐ: 0934.858.417
Email: ntxtuoi@dut.udn.vn

 

TỔ NGHIỆP VỤ THÔNG TIN-THƯ VIỆN - Điện thoại: 0236.3735.906 - Email: is@dut.udn.vn

1

PHAN THỊ HÀ THANH
ThS, Thư viện viên
Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ TT-Thư viện

Điện thoại DĐ: 0914.018.240
Email: pththanh@dut.udn.vn

 

2

HOÀNG THỊ NHUNG
CN, Thư viện viên
Tổ phó Tổ Nghiệp vụ TT-Thư viện, Văn thư

Điện thoại DĐ: 0985.320.099
Email: htnhung@dut.udn.vn

 

3

TRẦN THỊ QUÝ DUNG
CN, Thư viện viên

Điện thoại DĐ: 0925.346.064

 

4

NGUYỄN THỊ MAI HÀ
Cán sự

Điện thoại DĐ: 0932.567.549
Email: ntmha@dut.udn.vn

 

5

NGUYỄN THỊ LỆ QUYÊN
CN, Thư viện viên

Điện thoại DĐ: 0905.857.281
Email: ntlquyen@dut.udn.vn

 

6

HOÀNG THỊ THU SƯƠNG
CN, Thư viện viên

Điện thoại DĐ: 0905.812.822
Email: httsuong@dut.udn.vn

 

7

ĐẶNG NGỌC TUẤN
CN, Thư viện viên

Điện thoại DĐ: 0983.077.001
Email: dntuan@dut.udn.vn

 

BỘ PHẬN BẢO VỆ

1

MAI THANH BÌNH
Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0122.442.4003
Email: mtbinh@dut.udn.vn

 

2

TRẦN THANH SƠN
Bảo vệ

Điện thoại DĐ: 0941.296.219
Email: tthanhson@dut.udn.vn

 

BỘ PHẬN VỆ SINH

1

LÊ THỊ KIM NGÂN
Nhân viên tạp vụ

Điện thoại DĐ: 0932.485.466
Email: ltkngan@dut.udn.vn

 

2

LÊ THỊ KIM OANH
Nhân viên tạp vụ

Điện thoại DĐ: 0126.6599.575

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC