Thông tin liên hệ

Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (+84.0236) 3735906

Email: tthl-tt@dut.udn.vn


CÁC THÔNG TIN KHÁC