Sử dụng tài liệu đa phương tiện

6. SỬ DỤNG TÀI LIỆU ĐA PHƯƠNG TIỆN

Là dịch vụ cung cấp tài nguyên và phương tiện sử dụng tại chỗ các tài liệu dưới dạng CD-ROM, VCD, DVD, VIDEO, CASSETTES, các tài liệu kèm theo sách đang được lưu trữ và phục vụ tại Trung tâm.

Đối tượng: Tất cả các đối tượng người sử dụng có thẻ dùng tin hợp lệ do Trung tâm cấp.

Hướng dẫn sử dụng:

- Địa điểm mượn/trả tài liệu: Quầy Thông tin Tầng 1

- Địa điểm sử dụng tài liệu: tùy theo loại hình tài liệu, người sử dụng có thể chọn sử dụng tài liệu tại một trong các địa điểm sau:

+ Phòng Nghe – Nhìn tại Tầng 2;

+ Các máy tính đang được phục vụ tại Trung tâm;

+ Các khu vực tự học tại Trung tâm (sử dụng laptop cá nhân).

- Quy trình mượn thực hiện các bước:

+ Người mượn tra tìm thông tin, xác định ký hiệu lưu trữ của tài liệu;

+ Xuất trình thẻ và thông tin tài liệu cần mượn tại Quầy mượn theo qui định;

+ Cán bộ kiểm tra tình trạng tài liệu, thực hiện giao dịch trên hệ thống;

+ Người mượn kiểm tra thông tin Phiếu mượn, ký xác nhận;

+ Nhận tài liệu và thẻ; kết thúc phiên mượn.

- Tài liệu đa phương tiện được mượn trong ngày và phải trả lại cho thư viện tại Quầy thông tin Tầng 1 ngay khi kết thúc sử dụng;

- Người sử dụng sẽ bị phạt tiền quá hạn (10.000 đồng/ngày/bản) & phải nộp tiền phạt quá hạn khi có thông báo trước khi thực hiện mượn tài liệu khác.

Liên hệ:

- Trực tiếp: Quầy Thông tin Tầng 1, Trung tâm Học liệu và Truyền thông (54 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng)

- Email: dichvutt@dut.udn.vn

- Điện thoại: (0236) 3735 906


CÁC THÔNG TIN KHÁC