In ấn, sao chụp

5. IN ẤN, SAO CHỤP

Là dịch vụ nhằm cung cấp bản in hoặc bản photocopy theo yêu cầu sao chép, in ấn từ các nguồn tài liệu khác nhau phù hợp với luật bản quyền.

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ:

- Điền thông tin vào phiếu đăng ký tài liệu cần photo;

- Gửi phiếu cùng tài liệu trực tiếp tại Quầy thông tin Tầng 1; hoặc đăng ký qua email: dichvutt@dut.udn.vn;

- Cán bộ thư viện tiếp nhận, kiểm tra số lượng yêu cầu và báo giá dịch vụ;

- Người sử dụng nộp phí dịch vụ theo chính sách thông báo;

- Nếu người sử dụng đồng ý với báo giá, Trung tâm sẽ cung cấp theo yêu cầu khi nhận được phí dịch vụ;

- Tùy theo số lượng yêu cầu, người yêu cầu sẽ nhận được tài liệu nhân bản theo đúng thời gian thoả thuận.

Hình thức thanh toán: Người sử dụng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản ngân hàng do cán bộ phụ trách dịch vụ cung cấp (Nội dung chuyển khoản ghi rõ: “Phí dịch vụ sao chép, in ấn”).

Liên hệ:

- Trực tiếp: Quầy Thông tin Tầng 1, Trung tâm Học liệu và Truyền thông (54 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng)

- Email: dichvutt@dut.udn.vn

- Điện thoại: (0236) 3735 906


CÁC THÔNG TIN KHÁC