Tư vấn hướng dẫn nghiệp vụ Thông tin - Thư viện

9. TƯ VẤN, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ THÔNG TIN – THƯ VIỆN

Mục tiêu: Hỗ trợ tư vấn các cá nhân, đơn vị thực hiện các hoạt động tổ chức nghiệp vụ thông tin – thư viện thông qua chia sẻ kinh nghiệm thực tế và nội dung chuyên môn nhằm góp phần xây dựng và phát triển sự nghiệp thư viện Việt Nam.

Các lĩnh vực tư vấn, hướng dẫn gồm:

- Tư vấn tổ chức hoạt động thư viện truyền thống, thư viện điện tử, thư viện số;

- Tư vấn sử dụng các chuẩn nghiệp vụ quốc tế (AACR2, DDC, MARC21…);

- Hỗ trợ tập huấn nghiệp vụ thông tin – thư viện;

Liên hệ:

- Trực tiếp: Quầy Thông tin Tầng 1, Trung tâm Học liệu và Truyền thông (54 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng)

- Email: tthl-tt@dut.udn.vn

- Điện thoại: (0236) 3735 906


CÁC THÔNG TIN KHÁC