Cơ sở dữ liệu miễn phí

CÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU MIỄN PHÍ TRUY CẬP

Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến – VIETNAM JOURNALS ONLINE

Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến cho phép độc giả tiếp cận tri thức khoa học được xuất bản tại Việt Nam góp phần nâng cao hiểu biết của thế giới về nền học thuật của Việt Nam. Hiện có 78 tạp chí đang được xuất bản trên VJOL; liệt kê 31.645 bài viết, trong đó có 29.378 bài viết được cung cấp toàn văn dưới định dạng PDF.

Ngôn ngữ:                    Tiếng Anh, Tiếng Pháp

Địa chỉ truy cập:            http://eprints.qut.edu.au

Hướng dẫn truy cập:      Truy cập và tải toàn văn tài liệu miễn phí

DOAB – Thư mục SÁCH TRUY CẬP MỞ

DOAB (Directory of Open Access Books) cung cấp dịch vụ truy cập thư mục các cuốn sách được xuất bản theo giấy phép truy cập mở. DOAB cung cấp một chỉ mục có thể tìm kiếm thông tin về các cuốn sách này, có liên kết đến toàn văn của các ấn phẩm tại trang web của nhà xuất bản hoặc kho lưu trữ.

Ngôn ngữ:                    Tiếng Anh, Tiếng Pháp

Địa chỉ truy cập:            https://www.doabooks.org/

Hướng dẫn truy cập:      Truy cập và tải toàn văn tài liệu miễn phí

DOAJ – Thư mục TẠP CHÍ TRUY CẬP MỞ

DOAJ (Directory of Open Access Journals): cung cấp danh mục các Tạp chí Truy cập Mở được liệt kê gồm các tạp chí khoa học và học thuật miễn phí, toàn văn, có kiểm soát chất lượng, bao gồm tất cả các chủ đề và Ngôn ngữ.

Ngôn ngữ:                    Nhiều Ngôn ngữ

Địa chỉ truy cập:            https://www.doaj.org/

Hướng dẫn truy cập:      Truy cập và tải toàn văn tài liệu miễn phí

NDLTD – Tìm kiếm Luận văn, Luận án điện tử toàn cầu

NDLTD - Global Electronic Thesis and Dissertation Search là cổng thông tin tập trung cung cấp tìm kiếm và xác định các luận văn, luận án từ các trường đại học trên thế giới; đồng thời có thể truy cập đến tài liệu gốc tại trang web của nhà trường.

Ngôn ngữ:                    Nhiều Ngôn ngữ

Địa chỉ truy cập:            http://search.ndltd.org/

Hướng dẫn truy cập:      Truy cập và tải toàn văn tài liệu miễn phí

WorldWideScience.org: là một cổng khoa học toàn cầu, cung cấp tìm kiếm toàn bộ 90 cơ sở dữ liệu khoa học quốc gia và quốc tế từ hơn 70 quốc gia. Người dùng có thể tìm kiếm và dịch 400 triệu trang thông tin khoa học và công nghệ. Các nguồn thông tin có sẵn qua WorldWideScience bao gồm DOAJ và tất cả các dự án tạp chí trực tuyến (JOLs).

Ngôn ngữ:                    Tiếng Anh, Tiếng Đức, Tiếng Nga,…

Địa chỉ truy cập:            https://worldwidescience.org/

Hướng dẫn truy cập:      Truy cập và tải tài liệu miễn phí

QUT ePrints - Bộ sưu tập Trường Đại học Kỹ thuật Queensland, Australia

Trường Đại học Kỹ thuật Queensland, Úc giới thiệu bộ sưu tập số QUT ePrints gồm các tài liệu chuyên ngành kỹ thuật với gần 82.000 các bài nghiên cứu đăng trên các tạp chí chuyên ngành; báo cáo khoa học tại các hội thảo, hội nghị…

Ngôn ngữ:                    Tiếng Anh, Tiếng Pháp

Địa chỉ truy cập:            http://eprints.qut.edu.au

Hướng dẫn truy cập:      Truy cập và tải toàn văn tài liệu miễn phí

WIKICOMMONS

WikiCommons cung cấp truy cập đến hàng triệu tập tin hình ảnh, đa phương tiện về nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, các chủ đề Khoa học gồm: Thiên văn học, Sinh học, Hóa học, Khoa học Trái đất, Toán học, Y học, Vật lý, Công nghệ; các chủ đề Kỹ thuật gồm: Kiến trúc, Hóa chất, Dân dụng, Điện, Môi trường, Địa Vật lý, Cơ khí, Quy trình.

Ngôn ngữ:                    Nhiều Ngôn ngữ

Địa chỉ truy cập:            http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page

Hướng dẫn truy cập:      Truy cập và tải toàn văn tài liệu miễn phí

OpenLibrary – THƯ VIỆN MỞ

Open Library là một dự án của Kho lưu trữ Internet của tổ chức phi lợi nhuận, và được tài trợ một phần bởi Thư viện Tiểu bang California và Quỹ Kahle/Austin.

Thư viện cung cấp truy cập đến hơn 1 triệu đầu sách về các chuyên ngành và lĩnh vực khác nhau. Trong đó tài liệu Khoa học có khoảng 45.017 tác phẩm/8.506 sách điện tử được xuất bản từ năm 1200 đến 2017.

Ngôn ngữ:                    Tiếng Anh

Địa chỉ truy cập:            https://openlibrary.org/

Hướng dẫn truy cập:      Truy cập và tải toàn văn tài liệu miễn phí

OER Commons – TÀI NGUYÊN GIÁO DỤC MỞ

OER Commons là một thư viện số công cộng về các tài nguyên giáo dục mở. Khám phá, tạo và cộng tác với các nhà giáo dục trên khắp thế giới để cải tiến chương trình giảng dạy. Thư viện cung cấp truy cập đến gần 50.000 tài nguyên học tập các trình độ và chuyên ngành khác nhau, trong đó với gần 30.000 tài liệu thuộc các chuyên ngành Khoa học ứng dụng, Khoa học Vật lý, Toán học,...

Ngôn ngữ:                    Tiếng Anh

Địa chỉ truy cập:            https://www.oercommons.org/

Hướng dẫn truy cập:      Truy cập và tải toàn văn tài liệu miễn phí


CÁC THÔNG TIN KHÁC