DHBK

TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP QUY

Lĩnh vực :  
Loại :  
Cơ quan ban hành :  
Nội dung tìm kiếm :     
Hiển thị các kết quả từ 51 đến 60 trong tổng sổ 191 kết quả tìm thấy.

ID

LĨNH VỰC

TÊN VĂN BẢN

SỐ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

CƠ QUAN BAN HÀNH

LOẠI

HIỆU LỰC

TẢI VỀ

0004

Công tác sinh viên

Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

861/QĐ-TTg

04/06/2021

Thủ tướng Chính phủ

Quyết định

x

0174

Đào tạo

Quyết định 2058/QĐ-ĐHĐN Quy định tổ chức đánh giá đồ án, khoá luận, luận văn, luận án tốt nghiệp cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh của ĐHĐN theo hình thức trực tuyến

2058/QĐ-ĐHĐN

04/06/2021

Đại học Đà Nẵng

Quyết định

x

0033

Đào tạo

Quy định mời thỉnh giảng và quản lý công tác thỉnh giảng tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

1562/QĐ-ĐHBK

02/06/2021

Trường ĐH Bách khoa

Quyết định

x

 

0052

Học liệu, truyền thông, CNTT

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

1474/QĐ-ĐHBK

21/05/2021

Trường ĐH Bách khoa

Quyết định

x

 

0053

Học liệu, truyền thông, CNTT

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

1475/QĐ-ĐHBK

21/05/2021

Trường ĐH Bách khoa

Quyết định

x

 

0018

Công tác sinh viên

Ban hành Quy định về viêc xét, cấp học bổng cho sinh viên hệ đại học chính quy tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

1414/QĐ-ĐHBK

14/05/2021

Trường ĐH Bách khoa

Quyết định

x

 

0045

Khoa học Công nghệ

Quy định quản lý hoạt động khoa học công nghệ tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

1404/QĐ-ĐHBK

12/05/2021

Trường ĐH Bách khoa

Quyết định

x

 

0042

Đào tạo

Chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

1394/QĐ-ĐHBK

11/05/2021

Trường ĐH Bách khoa

Quyết định

x

 

0043

Đào tạo

Quy định đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

1395/QĐ-ĐHBK

11/05/2021

Trường ĐH Bách khoa

Quyết định

x

 

0047

Khoa học Công nghệ

Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học và Công nghệ Bách khoa Đà Nẵng

1250/QĐ-ĐHBK

29/04/2021

Trường ĐH Bách khoa

Quyết định

x

 
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>
Lưu ý: Để xem các văn bản nội bộ của Trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN xin vui lòng liên hệ với các phòng chức năng theo lĩnh vực văn bản.