DHBK

TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP QUY

Lĩnh vực :  
Loại :  
Cơ quan ban hành :  
Nội dung tìm kiếm :     
Hiển thị các kết quả từ 211 đến 220 trong tổng sổ 240 kết quả tìm thấy.

ID

LĨNH VỰC

TÊN VĂN BẢN

SỐ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

CƠ QUAN BAN HÀNH

LOẠI

HIỆU LỰC

TẢI VỀ

0095

Công tác sinh viên

Luật 78/2015/QH13 Luật nghĩa vụ quân sự

78/2015/QH13

19/06/2015

Quốc hội

Luật, pháp lệnh

x

0136

Cơ sở vật chất, xây dựng

Nghị định 37/2015/NĐ-CP Hướng dẫn về hợp đồng xây dựng

37/2015/NĐ-CP

22/04/2015

Chính phủ

Nghị định

x

0119

Tổ chức, cán bộ

Nghị định 27/2015/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu 'Nhà giáo Nhân dân', 'Nhà giáo Ưu tú'

27/2015/NĐ-CP

10/03/2015

Chính phủ

Nghị định

x

0009

Công tác sinh viên

Về học bổng khuyến khích học tập đới với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

28/VBHN-BGDĐT

31/12/2014

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Quyết định

x

0096

Tổ chức, cán bộ

Luật 58/2014/QH13 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

58/2014/QH13

20/11/2014

Quốc hội

Luật, pháp lệnh

x

0217

Đảm bảo chất lượng, KĐCL

Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ ĐH CĐ

33/2014/TT-BGDĐT

02/10/2014

Bộ Giáo dục & Đào tạo

Thông tư

x

0137

Thanh tra. pháp chế

Nghị định 64/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân

64/2014/NĐ-CP

26/06/2014

Chính phủ

Nghị định

x

0097

Cơ sở vật chất, xây dựng

Luật 49/2014/QH13 Luật Đầu tư công 2014

49/2014/QH13

18/06/2014

Quốc hội

Luật, pháp lệnh

 

0153

Học liệu, truyền thông, CNTT

Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

03/2014/TT-BTTTT

11/03/2014

Bộ Thông tin & Truyền thông

Thông tư

x

0120

Khoa học Công nghệ

Nghị định 08/2014/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Khoa học và Công nghệ

08/2014/NĐ-CP

27/01/2014

Chính phủ

Nghị định

x