DHBK

Đăng ký thi tiếng Anh đầu vào cho sinh viên từ khóa 2017 về trước

26/12/2018 16:10

Phòng Khảo thí & ĐBCLGD thông báo cho sinh viên chưa đạt tiếng Anh đầu vào từ khóa 2017 về trước đến đăng ký thi:

- Thời gian đăng ký: từ ngày 27.12.2018 đến 02.01.2019 (các ngày làm việc)

- Địa điểm đăng ký thi: Phòng Khảo thí & ĐBCLGD, tầng 3 tòa nhà 10 tầng.

- Thời gian thi: 08h40 ngày 06.01.2019 tại khu H.

Phòng Khảo thí & ĐBCLGD