DHBK

Danh sách và hiệu lệnh thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 08.09.2019

06/09/2019 08:03

Sinh viên xem:

- Danh sách thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 08.9.2019, TẠI ĐÂY

- Hiệu lệnh (P01_25) thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 08.9.2019, TẠI ĐÂY

- Hiệu lệnh (P26_50) thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 08.9.2019. TẠI ĐÂY

Phòng Khảo thí và ĐBCLGD