DHBK

Xét, cấp học bổng Lawrence S.Ting năm 2019

12/04/2019 10:51

Thông Báo Xét Cấp Học Bổng Lawrence S.Ting 2019

- Số lượng 09 suất

- Giá trị học bổng: 7.000.000đ/suất/1 kỳ

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Link tải đơn xét học bổng (file PDF): www.bit.ly/2VDO4pp