DHBK

Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

25/01/2022 20:46

Sáng ngày 18/01/2022, Đảng ủy Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 tại phòng họp khu A, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN.

Ảnh có chứa trong nhà, trần, người, tường

Mô tả được tạo tự động
Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) gồm có đồng chí Ngô Thị Hương Giang – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy ĐHĐN, đồng chí Võ Văn Minh - Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy ĐHĐN. Về phía Đảng ủy Nhà trường có đồng chí Nguyễn Đình Lâm – Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Hiếu – Phó Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường và các đồng chí Bí thư chi bộ đến từ 20 chi bộ thuộc Đảng ủy Trường Đại học Bách khoa.

Ảnh có chứa văn bản, trong nhà, bàn, người

Mô tả được tạo tự động
Đồng chí Nguyễn Đình Lâm – Bí thư Đảng ủy Nhà trường phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Lâm – Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đánh giá tình hình và kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2021; triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Để Hội nghị thành công, đồng chí đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn đưa ra những những ý kiến đóng góp, thảo luận nhằm giúp cho công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2022 được chặt chẽ hơn, góp phần  cho sự phát triển chung của Nhà trường.

Ảnh có chứa người, âm nhạc, trong nhà, cửa sổ

Mô tả được tạo tự động
Đồng chí Nguyễn Hữu Hiếu – Phó Bí thư Đảng ủy Nhà trường báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2021 của Đảng ủy Trường

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2021 của Đảng ủy Trường do đồng chí Nguyễn Hữu Hiếu – Phó Bí thư Đảng ủy Nhà trường trình bày; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy do đồng chí Dương Việt Dũng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường trình bày.

Ảnh có chứa rèm, trong nhà, người, cửa sổ

Mô tả được tạo tự động
Đồng chí Ngô Thị Hương Giang – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHĐN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Thị Hương Giang – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHĐN thống nhất với nội dung bản dự thảo báo cáo tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2021 của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Bách khoa, đồng chí cho rằng việc kiểm tra giám sát của Đảng ủy Nhà trường, của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy năm vừa qua rất vất vả và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Đảng uỷ Nhà trường để triển khai thực hiện và hoàn thành rất tốt công tác với các kết quả đã đạt được. Bên cạnh đó, để thực hiện nội dung văn bản mới ban hành về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, đồng chí Giang cũng đã chỉ đạo Đảng ủy Trường cần nghiên cứu, triển khai việc xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng đến toàn thể các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Trường để làm cơ sở kiểm tra, đánh giá các chi bộ về sau.

Ảnh có chứa bàn, cửa sổ, trong nhà, người

Mô tả được tạo tự động
Đồng chí Đặng Minh Nhật – Bí thư chi bộ Khoa Hóa đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã triển khai những nội dung mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII và hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 09/12/2021 về thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Đồng thời, Hội nghị cũng đã thông qua chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy năm 2022 và chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy năm 2022.


Đồng chí Dương Việt Dũng – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Nhà trường trình bày báo cáo tại Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Lâm – Bí thư Đảng ủy Nhà trường cho biết sẽ tiếp thu và ghi nhận ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy ĐHĐN và những ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự; Đảng ủy Trường Đại học Bách khoa sẽ bổ sung, hoàn thiện nội dung các báo cáo và chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, của Ủy ban Kiểm tra trong năm 2022.

Tin: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN