DHBK

Đảng bộ

  • Đăng ký viết bài báo cáo và tham gia Hội thảo khoa học

    31/07/2015 03:13

    Trong khuôn khổ các chuỗi hoạt động hướng đến chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng (1975 - 2015), Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Công nghệ Xây dựng tiên tiến . . .