DHBK

Hội Cựu chiến binh

22/02/2017 16:43

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

1/ Trần Văn Vang - Chủ tịch

2/ Phùng Minh Nguyên - Phó Chủ tịch

3/ Nguyễn Thiện Phúc - Ủy viên

 

II. DANH SÁCH HỘI VIÊN HỘI CỰU CHIẾN BINH (NĂM 2015):

TT

Họ và tên

Năm sinh

Quê quán

Chỗ ở hiện nay

Nhập ngũ

Xuất ngũ

Ghi chú

1

Cẩm Bá Trùng

1952

Trường Xuân Thanh Hóa

Liên Chiểu, ĐN

19/05/68

9/1984

2005

2

Trương Hoài Chính

1958

Quảng Nam

Hải Châu, ĐN

10/1978

10/1980

2005

3

Trần Ngọc Ba

1964

Hiệp Đức, Quảng Nam

 

11/1986

06/1989

2012

4

Bùi Thiên Lam

1960

Quảng Ngãi

Hải Châu, ĐN

9/1986

1991

2005

5

Trần Minh Chính

1955

Nam Định

Hải Châu, ĐN

9/1982

12/1984

2006

6

Trần Xuân Ngạch

1954

Nghệ An

Liên Chiểu, ĐN

4/1975

9/1977

2005

7

Lý Vân Quỳnh

1955

Nghệ An

 

12/1972

10/1975

2005

8

Phạm Viết Thương

1960

Quảng Nam

 

5/1978

4/1980

2006

9

Hoàng Văn Bôn

1962

Quảng Trị

Liên Chiểu, ĐN

9/1982

6/1986

2005

10

Lê Văn Hiệp

1958

Quảng Nam

Liên Chiểu, ĐN

6/1974

10/1982

2005

11

Võ Văn Chương

1957

Đà Nẵng

Liên Chiểu, ĐN

11/1976

1981

2005

12

Nguyễn Kính

1964

Quảng Nam

Liên Chiểu, ĐN

1982

1985

2005

13

Trần Văn Vang

1961

Quảng Bình

Hải Châu, ĐN

3/1979

3/1983

2005

14

Phan Huy Khánh

1952

Nghệ An

Hải Châu, ĐN

1971

1975

2005

15

Nguyễn Trung Tiến

1961

Quảng Nam

Thanh Khê, ĐN

3/1979

2/1981

2005

16

Phùng Minh Nguyên

1962

Quảng Ngãi

Liên Chiểu, ĐN

8/1985

8/1988

2005

17

Phạm Đình Hòa

1952

Hà Tĩnh

Liên Chiểu, ĐN

5/1972

10/1975

2005

18

Hồ Anh Tài

1975

Bình Định

Liên Chiểu, ĐN

2/1998

5/2000

2005

19

Hồ Quảng Việt

1963

Quảng Nam

Liên Chiểu, ĐN

3/1981

12/1984

2005

20

Phạm Văn Lợi

1957

Quảng Nam

Liên Chiểu, ĐN

12/1976

5/1981

2005

21

Nguyễn Thiện Phúc

1964

Đà Nẵng

 

9/1982

7/1987

2005

22

Nguyễn Thị Thanh Hồng

1962

Thừa Thiên Huế

Liên Chiểu, ĐN

4/1979

6/1982

2006

23

Lê Khánh Toàn

1967

Thừa Thiên Huế

Liên Chiểu, ĐN

3/1988

6/1991

2005

24

Nguyễn Ngà

1979

Quảng Nam

Liên Chiểu, ĐN

3/1999

2/2001

2006

25

Trần Ngọc Dũng

1956

Quảng Nam

Liên Chiểu, ĐN

1972

1975

2005

26

Lê Xứng

1959

Quảng Bình

Liên Chiểu, ĐN

1978

1982

2005

27

Hồ Viết Việt

1961

Quảng Nam

Ngũ Hành Sơn, ĐN

1979

1983

2005

28

Nguyễn Văn Khai

1969

Quảng Trị

Liên Chiểu, ĐN

01/1989

04/1991

2006

29

Nguyễn Văn Chính

1961

Đà Nẵng

Liên Chiểu, ĐN

9/1979

10/1983

2006

30

Nguyễn Dương Lễ

1954

Hà Nội

Liên Chiểu, ĐN

4/1975

1/2010

2006

31

Nguyêc Duy Phước

1982

Quảng Nam

Liên Chiểu, ĐN

2/2001

1/2004

2011

32

Phan Thanh Tao

1962

Quảng Nam

Liên Chiểu, ĐN

09/1983

04/1987

2012

33

Nguyễn Thanh Hà

1959

Phú yên

Hòa khánh bắc, LC

12/81

11/87

2005

34

Ngô Tấn Vũ

1990

Đà Nẵng

Hòa khánh bắc, LC

09/11

08/13

2014