DHBK

Tăng cường học liệu phục vụ đào tạo, NCKH

06/05/2020 10:44

Hoạt động giáo dục đại học luôn gắn liền với hoạt động đào tạo, chuyển giao tri thức và nghiên cứu khoa học trong nhà trường. Một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng và đóng vai trò quyết định đối với quá trình chuyển giao tri thức và nghiên cứu khoa học là khả năng cung cấp nguồn học liệu để thúc đẩy việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu của các giáo sư, giảng viên, nhà nghiên cứu và sinh viên trong trường đại học. Đặc biệt, xu thế phát triển của khoa học kỹ thuật, tác động từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã kéo theo sự bùng nổ thông tin và sự gia tăng theo cấp số nhân các nguồn tin hết sức phong phú và đa dạng; phương tiện tổ chức, lưu trữ, tiếp cận và khai thác thông tin cũng thay đổi.

Nhằm tăng cường nguồn học liệu phục vụ hoạt động học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học; tạo điều kiện kết nối và hỗ trợ giảng viên, cán bộ nghiên cứu, sinh viên và người dùng tin khác tiếp cận các nguồn tài nguyên thông tin trực tuyến; Trung tâm Học liệu và Truyền thông trân trọng giới thiệu bộ sưu tập với hơn 35 cơ sở dữ liệu điện tử các loại đã được tổng hợp từ các nguồn truy cập miễn phí bao gồm:

Tài nguyên Giáo trình, sách chuyên khảo: Giới thiệu các liên kết truy cập đến các bộ sưu tập tài liệu chuyên ngành, sách giáo khoa, sách điện tử sử dụng làm tài nguyên học tập các trình độ và chuyên ngành khác nhau; các trang web cho phép đọc và tải sách miễn phí từ các nhà cung cấp trong và ngoài nước như Thư mục sách truy cập mở DOAB, Ebook HCMUTE, OER Commons, OpenLibrary, Openstax, Đại học Cambridge…

Tài nguyên Báo, Tạp chí, Công trình Nghiên cứu khoa học: Giới thiệu các liên kết truy cập thông tin các bài báo khoa học chất lượng của các nhà nghiên cứu khoa học được đăng tải trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế có uy tín, số lượng truy cập tham khảo trích dẫn cao, được cấp mã chuẩn quốc tế ISSN như Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến, ACSPublications, CORE-Tập hợp các bài nghiên cứu truy cập mở của thế giới, BST Trường ĐH Kỹ thuật Queensland của Úc, các BST của ĐH Luân Đôn, ĐH Massachusetts Boston…

Tài nguyên Luận văn, Luận án: Giới thiệu các liên kết truy cập cho phép người sử dụng tiếp cận và khai thác thư mục hoặc toàn văn khối lượng lớn đồ án tốt nghiệp đại học, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ của các trường đại học trên thế giới như ADT-Australasian Digital Theses, DART- Europe E-theses Portal, Luận án Canada, NDLTD – Tìm kiếm luận văn, luận án điện tử toàn cầu…

Tài nguyên khác: Giới thiệu các liên kết truy cập đến không chỉ tài liệu nghiên cứu mà còn bao gồm các dạng tài nguyên học tập khác (bài giảng, tài nguyên video, modules học từ xa…), các công cụ hỗ trợ tổ chức nội dung, các hệ thống quản lý nội dung và quá trình học tập, công cụ phát triển nội dung và cộng đồng học tập trực tuyến từ các nguồn khác nhau như ACSPublications, ALNET, Tài nguyên giáo dục mở VN, EduNET, WikiCommons…

Tài nguyên Dữ liệu nghiên cứu liên quan đến dịch bệnh COVID-19: Giới thiệu các liên kết truy cập đến các kênh tổng hợp thông tin về các nguồn dữ liệu học thuật, các bài báo nghiên cứu mới nhất liên quan đến COVID-19 được cập nhật trong thời gian thực của ACSPublications, Library Learning Space, Nxb. KARGER, STM - The Global Voice of Scholarly Publishing, Wiley…

Xem chi tiết các nguồn học liệu phục vụ đào tạo, NCKH và sẽ liên tục được cập nhật thêm tại đây.

 

Thông tin trao đổi vui lòng liên hệ:

Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa – ĐHĐN
Điện thoại: 0236 3735 906 - Email: dut.nghiepvutttv@gmail.com