DHBK

Chương trình DIES - Training Course on Proposal Writing Courses for Research Grants

27/09/2018 15:44

Phòng KHCN&HTQT vừa nhận được thông báo về Chương trình DIES - Training Course on Proposal Writing Courses for Research Grants: Practical-oriented Training for New Researchers in the Philippines 2019.

Thời gian:

- Seminar I: Từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 03 năm 2019, Philippines

- E-Learning Module: Từ tháng 03 đến tháng 05 năm 2019

- Seminar II: Từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 10 năm 2019, Philippines

Mục đích của DIES ProGRANT nhằm đào tạo các nhà nghiên cứu và các Nghiên cứu sinh trẻ trong việc phát triển các đề xuất cho quỹ nghiên cứu quốc gia và quốc tế. Chương trình này dành cho các nhà nghiên cứu thuộc tất cả lĩnh vực. Mỗi nhóm bao gồm 30 thành viên đến từ khu vực. Do đó, DIES ProGRANT cũng là phương thức hiệu quả để phát triển các mối quan hệ và nghiên cứu quốc tế.

Yêu cầu đối với người tham gia:

- Các nhà nghiên cứu và NCS đến từ Philippines và Việt Nam

- Có bằng Tiến sỹ hoặc kinh nghiệm nghiên cứu tương đương

- Có khả năng nói và viết tiếng Anh xuất sắc

- Tốt nhất đang ở giai đoạn đầu hoặc giữa của tiến trình nghiên cứu

30 người tham dự sẽ được đánh giá dựa vào chất lượng và hồ sơ. Kết quả sẽ được thông báo vào giữa tháng 12 năm 2018.

Chi phí của khóa đào tạo bao gồm: vé máy bay, chỗ ở, ăn uống và chi phí đào tạo do DAAD tài trợ. Các chi phí khác (chi phí đi lại tại địa phương, taxi, visa.....và có thể có thêm chi phí bổ sung tại Namibia) do cá nhân hoặc tổ chức cử đi chi trả.

Thời hạn đăng ký: Ngày 9 tháng 11 năm 2018, lúc 23h00 giờ Đức.

Chi tiết về việc đăng ký vui lòng xem trong file phía dưới và http://proposalwriting.globalsouth.uni-koeln.de

Vậy Phòng KHCN&HTQT kính thông báo để quý thầy cô được biết, và chuyển tiếp thông tin này đến các cá nhân có quan tâm.

Phòng KHCN&HTQT