DHBK

Đăng ký tham gia Chương trình CommTECH Camp Insight 2019

21/09/2018 17:23

Chương trình CommTECH là một chương trình ngắn hạn được thiết kế để tạo điều kiện và chia sẻ sự hiểu biết tốt hơn về các vấn đề phức tạp liên quan đến sự đan xen các vấn đề xã hội và công nghệ, đặc biệt là tại Indonesia. Nó cũng là một nền tảng để mở ra một cơ hội để trao đổi ý tưởng và phát triển một tầm nhìn lẫn nhau cho tương lai của cộng đồng. Theo chủ đề "Giải quyết các vấn đề địa phương với kiến thức toàn cầu", chương trình này cung cấp các khóa học và thảo luận về các chủ đề, thăm và trao đổi cụ thể với các cơ quan chính phủ và phi chính phủ, mạng lưới xã hội, các khóa học tiếng Indonesia, học âm nhạc và điệu múa truyền thống, tham quan và trải nghiệm các món ăn ngon của Indonesia.

Chi tiết thông tin và đăng ký online vui lòng xem tại: http://international.its.ac.id/commtech-insight-2019/

Video giới thiệu chương trình vui lòng xem tại: https://www.youtube.com/watch?v=cwY41RXtJ3w hoặc: Video Teaser CommTECH Camp Insight 2019.mp4

CommTECH Camp Insight 2019 bao gồm khóa học như sau:

Sub Course ASociopreneurship in Action

Sub Course B: Designing and Building Energy-Efficient Car 

Sub Course C: Introduction To Game Animation & Internet of Things 

Sub Course D: Ship Navigation Safety and Risk Assessment of Ship Collision  

Sub Course E: Exploring Indonesian and Art  

Chương trình này dành cho các giảng viên, chuyên viên, sinh viên và học viên cao học tất cả các ngành

Thông tin về Chương trình vui lòng tìm hiểu trong Brochure (phía dưới), form đăng ký tải về tại đây.

Chi phí cho Chương trình này: 1600USD/ người. Tuy nhiên, chương trình có hỗ trợ học bổng như sau:

- Nếu Trường cử 01 ứng viên, ứng viên sẽ nhận toàn bộ hỗ trợ

- Nếu Trường cử 02 ứng viên, 01 ứng viên sẽ nhận toàn bộ hỗ trợ và ứng viên còn lại nhận 50% hỗ trợ (chi phí cần chi trả 800USD)

- Nếu Trường cử 3 ứng viên, 01 ứng viên sẽ nhận toàn bộ hỗ trợ và 01 ứng viên nhận 50% hỗ trợ (chi phí cần chi trả 800USD), ứng viên còn lại nhận một phần hỗ trợ (phần chi trả còn lại 1000USD)

- Nếu Trường cử nhiều hơn 03 ứng viên, các ứng viên sẽ chi trả toàn bộ chi phí hoặc sẽ được khấu trừ hỗ trợ học bổng. Tuy nhiên, nếu Trường cử nhiều hơn 07 ứng viên, chương trình có thể thảo luận về việc giảm chi phí.

Chi phí chương trình sẽ chi trả cho tất cả lịch trình trong suốt chương trình ngoại trừ chi phí cá nhân, vé máy bay và bảo hiểm du lịch.

Thời hạn đăng ký từ ngày 21/7 đến 21/12/2018.

Vậy Phòng KHCN&HTQT kính thông báo đến quý thầy/cô và các đơn vị được biết và chuyển tiếp đến các cá nhân có quan tâm. Phòng kính đề nghị các đơn vị gửi lại danh sách ứng viên (Họ và tên, đơn vị, số điện thoại liên lạc và email) trước ngày 29/9/2018 để Phòng tổng hợp và gửi về Đại học Đà Nẵng đúng thời gian quy định.