DHBK

Khóa học online tăng cường kiến thức và kinh nghiệm trong mô hình giảng dạy lấy sinh viên làm trung tâm

20/04/2018 13:35

Trong khuôn khổ dự án USAID COMET (Kết nối Mekong thông qua giáo dục và đào tạo), dự án có hỗ trợ khóa học online cho các giảng viên tăng cường kiến thức và kinh nghiệm trong mô hình giảng dạy lấy sinh viên làm trung tâm, giảng dạy trên cơ sở dự án cũng như tăng cường quan hệ nhà trường-doanh nghiệp... Đại học Đà Nẵng xin thông báo rộng rãi để các giảng viên quan tâm đăng kí tham gia.

Dự án USAID COMET sẽ cấp chứng chỉ cuối khóa học và tạo điều kiện để các thành viên tham gia các hoạt động khác khi dự án triển khai giai đoạn tiếp.

Tên khóa học: Advanced Certification Course 

Địa chỉ website đăng ký (trước ngày 22/4/2018):

http://www.mekongskills2work.org/professional-development-certification

http://www.mekongskills2work.org/node/959

Trân trọng.