DHBK

Danh sách sinh viên đã đăng ký nhận chứng nhận tiếng Anh đợt thi 03.12.2017

19/04/2018 16:47

Sinh viên đã đăng ký nhận Chứng nhận tiếng Anh đợt thi 03.12.2017 (có danh sách kèm theo) do trường ĐH Ngoại ngữ tổ chức, đến Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLGD nhận từ ngày 23 đến ngày 27.04.2018.